Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Misja i wizja

Czcionka:

Misja

Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności, a także zapewnienie profesjonalnego poziomu swych usług, ich popularyzacja oraz budowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w swoim środowisku i na zewnątrz. Równie ważne jest promowanie kultury i tradycji regionu, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą ojczyzną i Polską. Realizuje proces wychowania estetycznego poprzez udostępniania i upowszechnianie wartościowej literatury, ktora wzbogaca przeżycia emocjonalne i podnosi poziom kultury czytelniczej. 
 

Wizja

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiżajnach jest ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury szanującym przeszłość, kreującym przyszłość, przy współpracy z samorządem, instytucjami i organizacjami. Stara się zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności w dostepie do wiedzy i informacji