Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Znajdźmy wspólny język

Czcionka:

"Znajdźmy wspólny język" to nazwa naszego projektu zgłoszonego przez Grupę Czwartkową do konkursu Świetlicy Gminnej w Wiżajnach. Otrzymaliśmy na to 4850 zł. Jesteśmy jedną z czterech grup nieformalnych, która zdobyła środki na projekt "Kultura w zgodzie z naturą". Nasze działania realizowane będą z końcem sierpnia do końca października. Powiadomimy państwa o planowanych działaniach.

Celem inicjatywy jest pokazanie i poznawanie kultury w różnych aspektach poprzez szereg różnorodnych działań i przedsięwzięć związanych z warsztatami, spotkaniami, nauką i zabawą. Promowanie biblioteki i świetlicy jako organizatorów ciekawych działań  Wyzwalanie  kreatywności myślenia, mówienia, współdziałania. Zachęcanie do rozmów, zabierania głosu, argumentowania, wysłuchiwania, nie używania przemocy słownej. Popularyzacja słowa pisanego, zachęcenie do czytania i uczestnictwa w kulturze i aktywności lokalnej. Ocalanie od zapomnienia miejsc i ludzi związanych z  historią regionu, przypominanie o tradycjach i wpływie historii na dzień dzisiejszy. To także pokazanie i nauka języka nowych technologii w kulturze niezbędnych w dzisiejszym funkcjonowaniu młodszego pokolenia. Łączenie wszystkich działań z integracją różnych grup pokoleniowych.

 

Inicjatywy Gminy Wiżajny dofinansowane w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019

Z końcem lipca 2019 r. Świetlica Gminna w Wiżajnach rozstrzygnęła konkurs na realizację inicjatyw kulturalnych w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019. W ramach konkursu zgłoszono 4 inicjatywy. Pomysłodawcy spotykali sie wielokrotnie na wspólnym obradach i omówiali merytorycznie złożone przez mieszkańców wnioski. Mieszkańcy po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami wspólnie podzielili środki finansowe. Łącznie zostało rozdysponowanych 23 100,00 zł.

Dofinansowanie otrzymały następujące grupy nieformalne i ich inicjatywy:

1. DRUŻYNA MARZEŃ – „Dialog między tradycją, a nowoczesnością” - 5 775 zł
2. MIŁOŚNICY FOLKLORU – „Wiżajny w barwach tradycji” – 5 885 zł
3. SZALONA TRÓJKA - „Mijają lata – pamięć pozostaje” – 6 590 zł
4. GRUPA CZWARTKOWA - „Znajdźmy wspólny język” – 4 850 zł

Gratulacje pomysłodawcom, nagrodzonych inicjatyw podczas festynu „Swojskie Klimaty 2019” złożył wójt Gminy Wiżajny Jacek Pietrukiewicz oraz kierownik Świetlicy Gminnej Małgorzata Danielewicz.